• Παραγωγή Λιπασμάτων

    Η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής σύμμικτων λιπασμάτων στην Ελλάδα. Το μοναδικό εργοστάσιο στην Ελλάδα που εφαρμόζει έλεγχο κοκκομετρίας σε κάθε μία από τις πρώτες ύλες, με συνέπεια την άριστη διασπορά του λιπάσματος στον αγρό.