Σιτάρι σκληρό CREDIT

ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΑ : (SIMETO x ARCOBALENO) x (SIMETO)

Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Υπερπρώιμη ποικιλία, με πολύ καλή προσαρμοστικότητα. Στάχυ συμπαγές πυραμιδοειδής με μαύρα άγανα. Ποικιλία που παρουσιάζει το μέγιστο δυσναμικό της είτε σε γόνιμα είτε σε φτωχά εδάφη. Αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες, καλό αδέλφωμα και καλή αντοχή στο ωίδιο και την Sestoria.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Εκατολιτρικό Βάρος: Πολύ καλό 80-82

Περιεκτικότητα σε Πρωτεϊνες: Υψηλή

Δείκτης γλουτένης: Υψηλή, καλής ποιότητας

Δείκτης κίτρινου χρώματος: Υψηλός

Πλεονεκτήματα

Οι υψηλές αποδόσεις και η μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας, καθώς και τα υψηλά ποιοτικά στάνταρτ έχουν καταστήσει την ποικιλία CREDIT μια από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες σίτου σκληρού στην Ιταλία.

Σιτάρι σκληρό
sporoi