Εγκαταστάσεις

Η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής σύμμικτων λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Το μοναδικό εργοστάσιο στην Ελλάδα που εφαρμόζει έλεγχο κοκκομετρίας σε κάθε μία από τις πρώτες ύλες, με συνέπεια την άριστη διασπορά του λιπάσματος στον αγρό.

Ιδιόκτητη έκταση 70.000 τ.μ. με 19.500τ.μ. εγκαταστάσεις, γραφεία διοίκησης και αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών.

Δυνατότητα παραγωγής 100 τόνων λιπάσματος ανά ώρα.