Λίπασμα για Ελαιοκράμβη – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για ελαιοκράμβη

Το ποιοτικό λίπασμα για την ελαιοκράμβη είναι απαραίτητο για να πετύχετε μια καλλιέργεια υψηλής απόδοσης.

 

Το λίπασμα για την ελαιοκράμβη είναι βασικό για την επιτυχία της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Η ποσότητα και η ποιότητα της κατάλληλης λίπανσης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τελική απόδοση ανά στρέμμα.

Η ελαιοκράμβη είναι ένα φυτό μεσογειακής προέλευσης που καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή ελαίου. Η αποδοτική καλλιέργεια της απαιτεί το κατάλληλο υψηλής ποιότητας λίπασμα. Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής χρόνο με τον χρόνο.

Η ελαιοκράμβη αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής biodiesel στην Ε.Ε., λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της σε έλαια (40-45%). Τα υπολείμματα της καλλιέργειας χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητά σε πρωτεΐνες.

Ιστορικά, το λάδι ελαιοκράμβης (κραμβέλαιο) έχει παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς για αιώνες χρησιμοποιούνταν στις λάμπες φωτισμού σε Ευρώπη και Ασία. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση οι μηχανικοί διαπίστωσαν ότι το κραμβέλαιο ήταν ένα εξαιρετικό λιπαντικό για τα μεταλλικά εξαρτήματα. Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης εκτινάχθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το κραμβέλαιο χρησιμοποιούνταν ως το κύριο λιπαντικό για τα πολεμικά και εμπορικά πλοία της εποχής.

 

Λίπασμα για ελαιοκράμβη – Θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η σωστή λίπανση

Η καλύτερη λίπανση της ελαιοκράμβης γίνεται με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Τα κορυφαία τέτοια λιπάσματα στην ελληνική αγορά είναι τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal, τα οποία παράγονται με τη χρήση ζεόλιθου και χωρίς πρόσθετα χημικά, ώστε να είναι φιλικά στο περιβάλλον και στον αγρό σας, αλλά και πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόσληψη από τα φυτά των θρεπτικών τους συστατικών.

Ως γενικό κανόνα, η ελαιοκράμβη χρειάζεται 10-15 κιλά άζωτο ανά στρέμμα, 5-7 κιλά φώσφορο ανά στρέμμα και 6-8 κιλά κάλιο ανά στρέμμα. Για τον καλύτερο προσδιορισμό της ιδανικής λίπανσης μιας καλλιέργειας ελαιοκράμβης θα πρέπει να γίνεται εδαφολογική ανάλυση του αγρού.

Το άζωτο είναι το βασικό θρεπτικό στοιχείο για τη σωστή καλλιέργεια ελαιοκράμβης. Το άζωτο είναι απαραίτητο για την επίτευξη μεγάλων αποδόσεων και, μεταξύ άλλων, βοηθάει στην ανάπτυξη των ανθέων, την αύξηση τόσο του αριθμού όσο και του βάρους των σπόρων, ενώ ενισχύει και την περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι.

Ο φώσφορος είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο για την καλή λίπανση της ελαιοκράμβης. Ο φώσφορος επίσης συντελεί στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας, βοηθάει την ανάπτυξη γερού ριζικού συστήματος από τα φυτά και τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών.

Το κάλιο αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό συστατικό κάθε καλού λιπάσματος για την ελαιοκράμβη. Μεταξύ άλλων, το κάλιο αυξάνει το βάρος των σπόρων, ενισχύει την αντοχή των φυτών στο πλάγιασμα και βοηθάει στην καλύτερη ενυδάτωση των φυτών και γενικότερα στην ανθεκτικότητα τους.

Το θείο είναι ένα ακόμη στοιχείο που είναι πολύ χρήσιμο στη λίπανση της ελαιοκράμβης. Το θείο αποτελεί συστατικό σημαντικών αμινοξέων για τον σχηματισμό πρωτεϊνών, οι οποίες είναι σημαντικές για τη σωστή, υγιή ανάπτυξη του φυτού.

 

Άλλες πληροφορίες για τη σωστή λίπανση και καλλιέργεια της ελαιοκράμβης

Η ελαιοκράμβη μπορεί να καλλιεργηθεί και να αποδώσει ικανοποιητικά ακόμη και χωρίς άρδευση. Παρόλα αυτά, η έλλειψη νερού προκαλεί μείωση της παραγωγής και της περιεκτικότητας των σπόρων σε λάδι. Η κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό είναι πιο σημαντική κατά την βλάστηση και το φύτρωμα των σπόρων καθώς και κατά την ανθοφορία. Τα σχετικά πειραματικά καλλιεργητικά στοιχεία δείχνουν ότι ενώ η απόδοση της ελαιοκράμβης χωρίς άρδευση φτάνει μέχρι περίπου τα 250 κιλά / στρέμμα, με καλή άρδευση αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 400 κιλά / στρέμμα.

Η εποχή σποράς της ελαιοκράμβης εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες και την καλλιεργητική πρακτική που αφορά κυρίως στην εναλλαγή της με άλλες καλλιέργειες. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, η σπορά της ελαιοκράμβης γίνεται στα τέλη Αύγουστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η σπορά της ελαιοκράμβης γίνεται από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία της σποράς θα πρέπει να εξασφαλίζει την καλλιέργεια από τον κίνδυνο παγετών.

Ειδικά για τη λίπανση της ελαιοκράμβης, η παρουσία του θείου είναι πολύ σημαντική. Το θείο, πέρα από την άμεση παροχή στα φυτά συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών, ενισχύει σημαντικά και την πρόσληψη του αζώτου, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας.

Όπως φαίνεται καθαρά από όλα τα παραπάνω στοιχεία, αν θέλετε να αυξήσετε την απόδοση της καλλιέργειας σας, η ποιοτική λίπανση της ελαιοκράμβης είναι απαραίτητη. Για τον σκοπό αυτό, τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal αποτελούν τον καλύτερο σας “σύμμαχο”, καθώς παρέχουν στην καλλιέργεια ελαιοκράμβης σας όλα όσα αυτή χρειάζεται για να αναπτυχθεί σωστά, με υγιή, αποδοτικά φυτά.