Λίπασμα για Βαμβάκι – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για βαμβάκι

Το καλό λίπασμα για το βαμβάκι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της καλλιέργειας σας.

 

Το σωστό λίπασμα για το βαμβάκι είναι μεγάλης σημασίας, για να έχετε μια πετυχημένη καλλιέργεια με μεγάλη απόδοση. Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι μια από τις πιο συνήθεις καλλιέργειες στην Ελλάδα. Σε όλη την χώρα, εκτιμάται ότι καλλιεργούνται περισσότερα από 3 εκατομμύρια στρέμματα.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα αρκετοί καλλιεργητές, για λόγους οικονομίας, δεν χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ποσότητες λιπάσματος για το βαμβάκι τους, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να έχουν μεγάλες απώλειες από την τελική παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο, μοιραία χάνουν πολύ περισσότερα στο τέλος από αυτά που εξοικονομούν στην αρχή. Όπως σε κάθε καλλιέργεια, έτσι και στο βαμβάκι, η σωστή λίπανση είναι βασική.

Αν και η μεγάλη πλειοψηφία του βαμβακιού καλλιεργείται για την παραγωγή ινών βαμβακιού για την κλωστοϋφαντουργεία, το βαμβάκι μπορεί επίσης να καλλιεργείται για την παραγωγή βαμβακέλαιου από τον σπόρο του, και/ ή βαμβακόπιτας για τη χρήση της ως ζωοτροφής.

 

Λίπασμα για βαμβάκι – Τα θρεπτικά στοιχεία για μια καλή λίπανση

Τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται το βαμβάκι από το λίπασμα του είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο. Για να βρούμε τη σωστή αναλογία των θρεπτικών στοιχείων για μια συγκεκριμένη βαμβακοκαλλιέργεια, είναι απαραίτητη η εδαφολογική ανάλυση της. Αν αυτή δεν έχει γίνει, προτείνεται μια γενική λίπανση που παρέχει 10-12 μονάδες αζώτου, 5-6 μονάδες φωσφόρου και 5-6 μονάδες καλίου. Γενικά, τα λιπάσματα για το βαμβάκι πρέπει να έχουν αναλογία αζώτου-φωσφόρου-καλίου 2-1-1 περίπου.

Το άζωτο βοηθάει συνολικά την ανάπτυξη του φυτού, αυξάνοντας τη φωτοσυνθετική του δραστηριότητα. Επίσης, αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια του. Προσθήκη αζώτου δεν συνιστάται μετά την έναρξη της ανθοφορίας. Ειδικά για το βαμβάκι, η επιφανειακή αζωτούχος λίπανση πρέπει να γίνεται στην περίπτωση που το έδαφος είναι φτωχό, και σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα σας συμβουλέψει ο γεωπόνος σας.

Ο φώσφορος είναι επίσης πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για το βαμβάκι, γιατί ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος του φυτού, και βοηθάει την άνθηση και την καρποφορία. Η λίπανση με φώσφορο μπορεί κατά περίπτωση να γίνει και με μικρότερες ποσότητες, αν έχουν προηγηθεί καλλιέργειες που έχουν λιπανθεί επαρκώς με το συγκεκριμένο στοιχείο (π.χ. σιτάρι).

Το κάλιο, με τη σειρά του, βοηθάει στην αύξηση της φυλλικής επιφάνειας του φυτού, και στην καλύτερη αξιοποίηση των λιπασμάτων και της υγρασίας του εδάφους. Έλλειψη καλίου παρατηρείται συνήθως στα ελαφριά εδάφη, όπου και η λίπανση με το συγκεκριμένο στοιχείο πρέπει να γίνεται πιο εντατικά. Τέλος, άλλα δύο επίσης σημαντικά στοιχεία για την καλή ανάπτυξη του βαμβακιού είναι το ασβέστιο και το μαγνήσιο.

Για την καλύτερη απόδοση της καλλιέργειας βαμβακιού σας, το καταλληλότερο λίπασμα είναι το σταθεροποιημένο περικαλυμμένο λίπασμα, όπως είναι τα λιπάσματα ST της Ferti-hal.

 

Καλλιέργεια βαμβακιού – Γενικές πληροφορίες

Μία συνήθης καλλιεργητική τεχνική στο βαμβάκι είναι η καλλιέργεια συγχρόνως 2-3 διαφορετικών ποικιλιών, για να μειωθεί το ρίσκο που υπάρχει από τη μη προβλεψιμότητα των κλιματολογικών συνθηκών που θα επικρατήσουν σε κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας.

Το βαμβάκι μπορεί να προσβληθεί από μια ποικιλία βλαβερών εντόμων. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το πρόβλημα αυτό λυνόταν με τη χρήση βαμβακόσπορου επενδυμένου με εντομοκτόνο, πρακτική όμως που πλέον δεν επιτρέπεται.

Το καλό στην περίπτωση του βαμβακιού είναι ότι στην Ελλάδα τον Ιούνιο αναπτύσσονται μέσα στα χωράφια με βαμβάκι μεγάλοι πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων, που προστατεύουν με φυσικό τρόπο την προσβολή του φυτού. Γενικά, η μεγάλη πλειοψηφία των καλλιεργειών βαμβακιού συνήθως χρειάζεται μόνο έναν ψεκασμό στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου για τη 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού.

Το σωστό λίπασμα για το βαμβάκι είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της απόδοσης σας ανά στρέμμα, και είναι σημαντικό η λίπανση να γίνεται στην κατάλληλη ποσότητα, ιδανικά αφού έχει προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση.

Το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο είναι κρίσιμα θρεπτικά στοιχεία για την ισορροπημένη ανάπτυξη του φυτού, και πρέπει να αποτελούν βασικά συστατικά κάθε εξειδικευμένου λιπάσματος για το βαμβάκι. Η καλύτερη λύση για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της βαμβακοκαλλιέργειας σας είναι τα εξαιρετικής ποιότητας σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal.