Τεχνική ST

Κατά την εφαρμογή των συμβατικών λιπασμάτων στο έδαφος, τα θρεπτικά στοιχεία έχουν φυσικές απώλειες. Συγκεκριμένα το άζωτο (Ν), είτε εφαρμοστεί σε ουριακη είτε σε αμμωνιακή μορφή στο έδαφος, έχει απώλειες που οφείλονται στην εξαέρωσης της αμμωνίας . Ενώ ο φώσφορος (Ρ), το κάλιο (Κ) και τα ιχνοστοιχεία, δεσμεύοντα από το έδαφος ή σχηματίζουν δυσδιάλυτα άλατα, με αποτέλεσμα να καθίστανται μη διαθέσιμα στην καλλιέργεια. Στην σειρά λιπασμάτων ST αυτές οι φυσικές απώλειες περιορίζονται με την καινοτόμο τεχνική Thin film coating .

Τα προϊόντα ST εκμεταλλεύονται την υψηλή προσροφητική επιφάνεια του Ζεολίθου. Ο Ζεόλιθος λειτουργεί ως παγίδα, δεσμεύοντας τα θρεπτικά συστατικά του λιπάσματος απελευθερώνοντας τα σταδιακά. Παράλληλα, το θείο(S) χαμηλώνει τοπικά το ph του εδάφους και προστατεύει την Ουρία.

Αρχικά, η καλλιέργεια απορροφά τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν προστεθεί με την λίπανση. Στην συνέχεια, λόγω της υψηλής ανταλλακτικής ικανότητας ιόντων του ζεόλιθου, το εδαφικό διάλυμα εμπλουτίζεται με τα θρεπτικά συστατικά που έχουν παγιδευτεί.

Έτσι με αυτήν την καινοτόμα τεχνική, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή χρήση του λιπάσματος και η επιμήκυνση του χρόνου διάρκειας του στο έδαφος.

 

Τα πέντε σημεία υπεροχής των σταθεροποιημένων περικαλυμμένων λιπασμάτων ST

  • Δεν επηρεάζουν την υδατοδιαλυτότητα των πρώτων υλών άρα και την άμεση διατροφή του φυτού σε αντίθεση με τα προϊόντα μεθυλενουρίας (τα οποία αποτρέπουν την διάλυση της ουρίας)
  • Η δραστικότητα της περικάλυψης thin film δεν περιορίζεται χρονικά είτε στο σακί είτε στο έδαφος, σε αντίθεση με τις χημικές συνθετικές σταθεροποιήσεις που πολλές φορές καθίστανται ανενεργές ακόμα και σε συσκευασμένο προϊόν, λόγο παρέλευσης της δραστικότητας του χημικού σταθεροποιητή.
  • Στα περικαλυμμένα λιπάσματα ST παρέχετε προστασία στο σύνολο των θρεπτικών που περιέχει το σακί και όχι μόνο στο άζωτο.
  • Τα προϊόντα ST δεν επηρεάζουν την ωφέλιμη μικροβιακή πανίδα του εδάφους αλλά συνδυάζονται άριστα με αυτήν, ενισχύοντας μάλιστα την δράση τους. Σε αντίθεση με τους παρεμποδιστές νιτροποίησης που λειτουργούν με βακτηριοκτόνο δράση.
  • Τα προϊόντα ST έχουν εξαιρετική σχέση κόστους αποτελέσματος. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας μας (σχεδόν 60%) αναφέρεται σε λιπάσματα ST.
ΤΕΧΝΙΚΗ ST