Λίπασμα για Ρύζι – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για ρύζι

Το σωστό λίπασμα για το ρύζι είναι συνήθως αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια αποδοτική και σε μια φτωχή καλλιέργεια.

 

Το κατάλληλο λίπασμα για το ρύζι είναι πολύ σημαντικό για τη μεγάλη παραγωγική ικανότητα της καλλιέργειάς σας. Ειδικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, η λίπανση είναι μια από τις πιο βασικές φροντίδες, και πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα την ποιότητα της.

Η καλλιέργεια ρυζιού έχει την ιδιαιτερότητα ότι χρειάζεται εκτεταμένη άρδευση. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό το λίπασμα για το ρύζι να έχει την κατάλληλη σύσταση ώστε να αποφεύγεται η έκπλυση του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής ρυζιού βρίσκεται στην Ασία, με την Κίνα να παράγει περίπου το 1/3 της παραγωγής της ηπείρου αυτής, και την Ινδία το 1/4 αυτής. Στην Ευρώπη, οι κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή ρυζιού υπάρχουν στις Μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ελλάδα οι κυριότερες περιοχές παραγωγής ρυζιού είναι οι νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών.

 

Λίπασμα για ρύζι – Τα απαραίτητα στοιχεία μιας πλήρους λίπανσης

Η λίπανση του ρυζιού πρέπει να γίνεται με λιπάσματα κοκκώδους μορφής, τα οποία διαλύονται αργά στο νερό. Για το λόγο αυτό, τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal, τα οποία αποδεσμεύουν αργά και σταθερά τα θρεπτικά τους συστατικά, είναι ιδανικά για το ρύζι.

Το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται το ρύζι, το οποίο, μεταξύ άλλων, αυξάνει το αδέλφωμα των φυτών και την φυλλική τους επιφάνεια. Γενικά, το άζωτο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την αύξηση της απόδοσής σας ανά στρέμμα.

Για τις περισσότερες καλλιέργειες ρυζιού, μια ποσότητα αζώτου 14-16 κιλά/στρέμμα είναι επαρκής. Λόγω της έντονης άρδευσης της καλλιέργειας ρυζιού, είναι σημαντικό τα λιπάσματα, τόσο για την βασική, όσο και για την επιφανειακή λίπανση, να εμπεριέχουν το άζωτο σε αμμωνιακή και ουρική μορφή, ώστε αυτό να μην εκπλύνεται.

Από την ποσότητα του αζωτούχου λιπάσματος, το 40% πρέπει να εφαρμόζεται βασικά με ενσωμάτωση στο έδαφος. Η υπόλοιπη ποσότητα πρέπει να εφαρμόζεται επιφανειακά σε δύο δόσεις, μία με το 40% του λιπάσματος στο αδέλφωμα (25-35 ημέρες μετά τη σπορά) και μία με το 20% του λιπάσματος πριν από την έναρξη της φάσης της διόγκωσης (50-60 ημέρες μετά τη σπορά).

Άλλο απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο του λιπάσματος για το ρύζι είναι ο φώσφορος, που ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών, και επίσης παίζει μεγάλο ρόλο στην απόδοση της καλλιέργειας. Συνήθως είναι επαρκής μια ποσότητα φωσφόρου 4-8 κιλών/στρέμμα.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για το ρύζι είναι και το κάλιο. Αυτό, μεταξύ άλλων, είναι βασικό για την αύξηση του βάρους των κόκκων του ρυζιού. Η ποσότητα του καλίου που γενικά χρειάζεται είναι συνήθως 6-10 κιλά/στρέμμα. Τέλος, αλλά δύο στοιχεία που χρειάζεται το ρύζι για να αναπτυχθεί σωστά είναι το θείο και ο ψευδάργυρος.

 

Γενικές πληροφορίες για την καλλιέργεια ρυζιού

Το ρύζι είναι φυτό που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού για να αναπτυχθεί σωστά. Γενικά η ποσότητα νερού που χρειάζεται για μια καλλιεργητική περίοδο είναι 1.100 – 1.400 m³/στρέμμα.

Το νερό κατά το στάδιο του φυτρώματος πρέπει να καλύπτει τις βάσεις των φυτών, αλλά το βάθος του να μην είναι μεγαλύτερο από τα 10 cm περίπου. Σε περίπτωση που το νερό είναι λίγο, η έκθεση τμημάτων του εδάφους μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη ζιζανίων και να καταστήσει τους φυτρωμένους σπόρους εύκολη λεία πτηνών και τρωκτικών. Σε περίπτωση που το νερό είναι πολύ (το ύψος του είναι πάνω από 15 cm), αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη λεπτών στελεχών και γενικά καχεκτικών φυτών.

Το κατάλληλο λίπασμα για το ρύζι είναι κρίσιμο στοιχείο για μια καλή καλλιέργεια. Η καλή λίπανση του ρυζιού πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά που αναφέρονται παραπάνω, με κυριότερα το άζωτο, το φώσφορο και το κάλιο.

Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal διαθέτουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται το ρύζι, και μάλιστα τα αποδεσμεύουν αργά και σταθερά, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια σωστή καλλιέργεια με μεγάλη απόδοση. Γι’ αυτό και αποτελούν τα καλύτερα λιπάσματα για το ρύζι σας.