Λίπασμα για Κριθάρι – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για κριθάρι

Το κατάλληλο λίπασμα για το κριθάρι είναι κομβικής σημασίας τόσο για την τελική ποιότητα του, όσο και για την απόδοση της καλλιέργειας σας.

 

Το λίπασμα για το κριθάρι πρέπει να περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται η καλλιέργεια σας, σε κατάλληλη ισορροπία μεταξύ τους. Στην καλλιέργεια του κριθαριού, η κατάλληλη λίπανση είναι απαραίτητη, και η όποια επιλογή κάνετε θα πρέπει να έχει ως κύριο γνώμονα την ποιότητα του λιπάσματος.

Το κριθάρι είναι ένα χειμερινό σιτηρό με μεγάλη οικονομική σημασία, μαζί με τις πιο συνήθεις καλλιέργειες του σιταριού, του ρυζιού και του καλαμποκιού. Το κριθάρι είναι σιτηρό με μικρότερο βιολογικό κύκλο από το σιτάρι και μπορεί να ευδοκιμήσει και σε πιο ψυχρές ή ξηροθερμικές περιοχές. Οι μεγαλύτερες παραγωγές χώρες κριθαριού είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες κριθαριού οι οποίες καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές της γης, ανάλογα με τις τοπικές διατροφικές ανάγκες. Οι δύο πιο σημαντικές κατηγορίες των ποικιλιών κριθαριού είναι οι βυνοποιητικές, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μπύρας, και οι ζωοτροφικές. Οι ποικιλίες αυτές έχουν κατά περίπτωση διαφορετικές ανάγκες λίπανσης.

 

Λίπασμα για κριθάρι – Στοιχεία που χρειαζόμαστε για μια καλή λίπανση

Η ιδανική λίπανση του κριθαριού γίνεται με λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης. Τα κορυφαία τέτοια λιπάσματα στην ελληνική αγορά είναι τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal, με τεχνολογία παραγωγής που έχει μελετηθεί και αναπτυχθεί προσεκτικά, ώστε να απελευθερώνουν αργά και σταθερά τα θρεπτικά τους συστατικά.

Η λίπανση του κριθαριού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία του κριθαριού που καλλιεργείται (αξιοποίηση της λίπανσης, τάση για πλάγιασμα, επίδραση στην ποιότητα), το έδαφος, την προηγούμενη καλλιέργεια, τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας και φυσικά από την απόδοση που επιδιώκουμε. Σε γενικές γραμμές, το κριθάρι χρειάζεται 8-16 κιλά άζωτο ανά στρέμμα, 4-8 κιλά φώσφορο ανά στρέμμα και 0-4 κιλά κάλιο ανά στρέμμα. Αυτές είναι βασικές κατευθύνσεις: οι ακριβείς ανάγκες μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας κριθαριού πρέπει να υπολογιστούν προσεκτικά βάσει των παραγόντων που αναφέρονται παραπάνω.

Το άζωτο είναι το πρώτο πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τη σωστή καλλιέργεια του κριθαριού, όπως και όλων των σιτηρών γενικότερα. Το άζωτο, μεταξύ άλλων, αυξάνει το αδέρφωμα και το μέγεθος από τα στάχυα. Η ποσότητα του αζώτου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων στην περιοχή της καλλιέργειας, το οποίο και πρέπει να συνεκτιμηθεί.

Ο φώσφορος είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό συστατικό της σωστής λίπανσης του κριθαριού και των σιτηρών. Ο φώσφορος συντελεί στην ανάπτυξη γερών ριζών και βοηθάει στο γέμισμα των καρπών. Όταν καλλιεργούμε ποικιλίες κριθαριού που έχουν την τάση να πλαγιάζουν, κατά κανόνα πρέπει να αυξήσουμε κατά 1-2 μονάδες τη λίπανση με άζωτο και να αυξήσουμε αντίστοιχα κατά 1-2 μονάδες τη λίπανση με φώσφορο, ή να επέμβουμε με επιβραδυντές ανάπτυξης.

Το τρίτο βασικό θρεπτικό στοιχείο για τη σωστή ανάπτυξη του κριθαριού είναι το κάλιο. Αυτό, μεταξύ άλλων, βοηθάει στο γέμισμα των καρπών, στην καλύτερη ενυδάτωση των φυτών και γενικότερα στην ανθεκτικότητα τους.

Το θείο είναι επίσης ένα στοιχείο που βοηθάει ιδιαίτερα την ανάπτυξη και τη γενικότερη υγεία του κριθαριού. Άλλα στοιχεία που είναι κατά περίπτωση χρήσιμα στην καλή λίπανση του κριθαριού είναι ο ψευδάργυρος και το μαγγάνιο.

 

Άλλες πληροφορίες για τη σωστή λίπανση και καλλιέργεια του κριθαριού

Για να καθορίσουμε καλύτερα τις απαιτούμενες λιπαντικές μονάδες αζώτου, φωσφόρου και καλίου συνιστάται να γίνεται εδαφική ανάλυση κάθε 4 χρόνια. Επίσης, όταν γίνεται παράχωμα των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας, πρέπει να γίνει ενίσχυση της καλλιέργειας με επιπλέον μονάδες αζώτου.

Στα αμμώδη εδάφη συνιστώνται μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου, ενώ στα αργιλώδη μικρότερες. Επίσης, στις πιο υγρές περιοχές συνιστώνται μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου, ενώ στις πιο ξηρές μικρότερες.

Αν το καλοκαίρι δεν έχει καλλιεργηθεί ο αγρός, το φθινόπωρο συνιστάται μέτρια αναστροφή του εδάφους μετά τις πρώτες βροχές, για την ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας και την καταστροφή των ζιζανίων. Το βάθος του φθινοπωρινού οργώματος θα πρέπει να είναι 10-20 εκατοστά, εκτός αν υπάρχει μεγάλος όγκος φυτικών υπολειμμάτων από προηγούμενες καλλιέργειες, οπότε θα πρέπει να γίνεται βαθύτερο (20-30 εκατοστά). Γενικά το βαθύ (20-30 εκατοστά) ή το υπερβαθύ όργωμα θα πρέπει να αποφεύγονται εκτός και αν συντρέχει ουσιαστικός λόγος.

Το καλό λίπασμα για το κριθάρι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος του συγκεκριμένου σιτηρού. Η κατάλληλη λίπανση του κριθαριού περιέχει στις σωστές αναλογίες και τα τρία βασικά θρεπτικά συστατικά που αναφέρονται παραπάνω.

Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal δίνουν στο κριθάρι σας όλα τα θρεπτικά στοιχεία που αυτό χρειάζεται, απελευθερώνοντας τα παράλληλα αργά και σταθερά, το οποίο είναι και το “μυστικό” μιας καλλιέργειας σιτηρών με μεγάλη απόδοση. Αυτό τα κάνει τα ιδανικά λιπάσματα για το κριθάρι σας.