Λίπασμα για Ροδάκινα – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για ροδάκινα

Το σωστό λίπασμα για τις ροδακινιές είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής ροδάκινων στην καλλιέργεια σας.

 

Το λίπασμα για τα ροδάκινα είναι πολύ σημαντικό για να πετύχετε μια καλλιέργεια υψηλής απόδοσης. Η λίπανση της ροδακινιάς απαιτεί γνώση και την χρήση των καταλληλότερων λιπασμάτων, τόσο από πλευράς ποιότητας, όσο και ποσότητας.

Το γνωστό σε όλους μας ροδάκινο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς καρπούς οπωροφόρων δέντρων που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Οι ποιο εκτεταμένες καλλιέργειες ροδάκινου στη χώρα μας βρίσκονται στο νομό Ημαθίας, ενώ το ροδάκινο παράγεται σε περιοχές της Μακεδονίας, της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ε.Ε. είναι δεύτερη σε παραγωγή ροδάκινων μετά την Κίνα. Οι μεγαλύτερες παραγωγοί χώρες ροδάκινων στην Ε.Ε. είναι κατά σειρά η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Η ροδακινιά είναι ένα δέντρο που μπορεί να φτάσει τα 4,5 μέτρα ύψος, και ζει γύρω στα 20-25 χρόνια. Δίνει καρπούς μετά από 3 χρόνια από τη φύτευση της, με την ποιότητα των παραγόμενων ροδάκινων να είναι ανώτερη σε περιοχές με ζεστό καλοκαίρι και ήπια κρύο χειμώνα, όπως είναι αρκετές μεσογειακές περιοχές.

 

Λίπασμα για ροδάκινα – Τα πιο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία μιας καλής λίπανσης

Μπορείτε να πετύχετε την πιο σωστή λίπανση για τα ροδάκινα χρησιμοποιώντας λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, όπως τα κορυφαία σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal. Τα συγκεκριμένα λιπάσματα απελευθερώνουν αργά και σταθερά τα θρεπτικά τους συστατικά, καθώς διαθέτουν ειδική πατέντα για την πλήρη περικάλυψη σε όλα τους τα θρεπτικά στοιχεία (και όχι μόνο στο άζωτο, όπως συμβαίνει με τα άλλα λιπάσματα), ενώ χρησιμοποιούν για την περικάλυψη τους φυσικό ζεόλιθο, μειώνοντας στην πράξη τα χημικά που μπορεί να βλάψουν τα άλλα θρεπτικά στοιχεία στο χωράφι σας.

Το άζωτο είναι το βασικότερο θρεπτικό στοιχείο για να πετύχετε καλύτερη απόδοση στις ροδακινιές σας. Το άζωτο αυξάνει την βλάστηση και το μέγεθος των καρπών, μειώνει την καρπόπτωση και ενισχύει το δέντρο απέναντι στις ασθένειες. Ο φώσφορος είναι επίσης ένα σημαντικό θρεπτικό στοιχείο.

Το κάλιο είναι πολύ βασικό για τη σωστή λίπανση της καλλιέργειας ροδάκινου, και επηρεάζει άμεσα την απόδοση της, καθώς ενισχύει τόσο το μέγεθος όσο και την ποιότητα των καρπών. Ως γενικός κανόνας, η αναλογία αζώτου προς καλίου στα δέντρα πρέπει να είναι γύρω στο 1,5/1. Άλλα σημαντικά στοιχεία, τέλος, στην καλλιέργεια του ροδάκινου είναι ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο και ο σίδηρος.

 

Άλλες πληροφορίες για την καλή λίπανση και την καλλιέργεια του ροδάκινου

Παρόλο που το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο στη λίπανση της ροδακινιάς, το κάλιο είναι αυτό που καθορίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος: το χρώμα, η γεύση και το μέγεθος των παραγόμενων ροδάκινων εξαρτώνται από την επάρκεια του καλίου στην καλλιέργεια μας.

Η ροδακινιά είναι πιο παραγωγική σε βαθιά, καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη με καλό αερισμό. Πρέπει να αποφεύγουμε τη φύτευση της σε ασβεστούχα εδάφη και σε εδάφη με πολλά άλατα. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να αποφεύγουμε και το πότισμα με νερό υψηλής αλατότητας.

Καθώς η ροδακινιά αναπτύσσεται πολύ δυναμικά, είναι σημαντικό το σωστό κλάδεμα της, για να μην χάσει την παραγωγικότητά της. Ο τρόπος κλαδέματος εξαρτάται από την ποικιλία του δέντρου, το έδαφος και τις κλιματολογικές συνθήκες του αγρού. Η καλύτερη περίοδος για το κλάδεμα της ροδακινιάς είναι τον Φεβρουάριο, αμέσως μετά τα πολλά κρύα του χειμώνα.

Το λίπασμα για τα ροδάκινα συντελεί σε μεγάλο βαθμό σε μια πετυχημένη καλλιέργεια και παραγωγή. Η κατάλληλη λίπανση της ροδακινιάς μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ποιοτική και αποδοτική και σε μια φτωχή καλλιέργεια.

Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal παρέχουν στη ροδακινιά όλα τα θρεπτικά στοιχεία που αυτή έχει ανάγκη, αποφεύγοντας παράλληλα την αχρείαστη χρήση χημικών. Η αργή και σταθερή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων των λιπασμάτων αυτών είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, κάνοντάς τα τα καλύτερα λιπάσματα για τα ροδάκινα.