Λίπασμα Αμπελιού – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για αμπέλι

Το σωστό λίπασμα του αμπελιού οφείλει να είναι ποιοτικό, με ποσότητες που πρέπει να υπολογίζονται προσεκτικά σε συνεργασία με εξειδικευμένο γεωπόνο, προκειμένου να σας παρέχει αυξημένες αποδόσεις και ανώτερη ποιότητα σταφυλιού στον αμπελώνα σας.

 

Το κατάλληλο λίπασμα του αμπελιού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου σταφυλιού. Η καλλιέργεια του αμπελιού, ανάλογα και με την ποικιλία του, κατά κανόνα είναι μια σύνθετη διαδικασία, και η σωστή λίπανση του αμπελιού είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχία της.

Το αμπέλι είναι μια από τις πιο συνηθισμένες καλλιέργειες στην Ελλάδα και το Μεσογειακό χώρο γενικότερα. Θεωρείται ότι για πρώτη φορά καλλιεργήθηκε στη Μέση Ανατολή και μέσω της Ελλάδας επεκτάθηκε σταδιακά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα αρχαιότερα δείγματα καλλιέργειας αμπέλου έχουν βρεθεί στην περιοχή της Καβάλας και ανάγονται στα τέλη της προϊστορικής περιόδου.

Το αμπέλι, το σταφύλι και το κρασί αποτελούσαν σημαντικά στοιχεία στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, με πολλές αναφορές σε αυτά από τα Ομηρικά έπη ακόμη. Ο θεός του αμπελιού και του κρασιού, ο Διόνυσος, αποτελούσε κεντρικό σημείο στις κοινωνικές εκδηλώσεις των αρχαίων Ελλήνων.

Το αμπέλι είναι ένα πολυετές φυτό που αναπτύσσεται γρήγορα. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το αμπέλι μπορεί να παραχθεί μια μεγάλη γκάμα τελικών προϊόντων διατροφής: Από τις διάφορες ποικιλίες σταφυλιού και σταφίδας, μέχρι τις ακόμα περισσότερες ποικιλίες κρασιού αλλά και άλλα ποτά, όπως το τσίπουρο, η ρακή και διάφορα λικέρ. Μέχρι και τα φύλλα του αμπελιού είναι βρώσιμα και χρησιμοποιούνται για τα γνωστά σε όλους μας ντολμαδάκια.

 

Λίπασμα αμπελιού – Τα θρεπτικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης λίπανσης

Την καλύτερη λίπανση για το αμπέλι σας την προσφέρουν τα λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, όπως τα κορυφαία λιπάσματα της Ελληνικής αγοράς: Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal, τα οποία απελευθερώνουν αργά τα θρεπτικά τους συστατικά, διαθέτουν ειδική πατέντα για την πλήρη περικάλυψη σε όλα τους τα θρεπτικά στοιχεία (και όχι μόνο στο άζωτο, όπως συμβαίνει με τα άλλα λιπάσματα του εμπορίου), και χρησιμοποιούν για την περικάλυψη τους φυσικό ζεόλιθο, για να μην επηρεάζουν με αχρείαστα χημικά την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό σας.

Το αμπέλι από τη φύση του χρειάζεται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων για να αναπτυχθεί σωστά. Οι κατάλληλοι τύποι και οι ποσότητες των λιπασμάτων του αμπελιού πρέπει να καθορίζονται με τη βοήθεια εξειδικευμένου γεωπόνου, καθώς η συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει σύνθετες ανάγκες λίπανσης. Το είδος και η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ένα αμπέλι εξαρτώνται από παράγοντες όπως:

  1. Η ποικιλία του αμπελιού (για παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού, σταφίδας ή οινοποιήσιμη)
  2. Η ηλικία του αμπελιού
  3. Η σύσταση του εδάφους του αγρού
  4. Η άρδευση και το πότισμα του αμπελώνα
  5. Το κλάδεμα του αμπελιού

Το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο στη λίπανση του αμπελιού, καθώς η κατάλληλη προσθήκη αζώτου είναι βασικός παράγοντας για την αύξηση της παραγωγής. Η προσθήκη αζώτου στα πρέμνα, μεταξύ άλλων, αυξάνει τη ζωηρότητα των βλαστών και τη γονιμότητα των λανθανόντων οφθαλμών. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης αζώτου είναι η χλώρωση των κατώτερων φύλλων, λόγω της μετακίνησης του αζώτου από τα παλιά φύλλα στα νεώτερα. Η συνεχής προσθήκη αζώτου σε συνθήκες επάρκειας οδηγεί σε αύξηση της βλάστησης και δεν συσσωρεύεται (με την έννοια της αποθήκευσης) στις ρίζες και τα μόνιμα μέρη των πρέμνων της αμπέλου.

Ο φώσφορος με τη σειρά του συμβάλλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και βοηθάει την ωρίμανση των σταφυλιών. Η έλλειψη του φωσφόρου έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσύνθεσης στα πρέμνα καθώς και τη μείωση της καρπόδεσης και της παραγωγής. Σημειώνεται ότι η έλλειψη φωσφόρου δεν παρατηρείται συχνά στο αμπέλι, αρκεί να έχει γίνει ικανοποιητική προσθήκη φωσφόρου στη βασική λίπανση κατά την εγκατάσταση του αμπελώνα.

Το κάλιο είναι βασικό και αναντικατάστατο θρεπτικό στοιχείο για το αμπέλι. Το κάλιο, μεταξύ άλλων, βοηθάει την καλύτερη απορρόφηση του νερού από το φυτό και ενισχύει την ανθεκτικότητά του. Η μεγαλύτερη ποσότητα του καλίου απορροφάται από το έδαφος το διάστημα από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των ραγών και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού συγκεντρώνεται στις ράγες. Η έλλειψη καλίου πρέπει σίγουρα να αποφεύγεται, καθώς οδηγεί σε μείωση της παραγωγής, αφού προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης των σακχάρων στις ράγες, καθυστέρηση της ωρίμανσης των σταφυλιών και μικροκαρπία. Σε συνθήκες έλλειψης καλίου στα φύλλα εμφανίζεται περιφερειακή και μεσονεύρια χλώρωση, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε νέκρωση της περιφέρειας τους. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης καλίου είναι η συστροφή της περιφέρειας των φύλλων προς τα κάτω.

Άλλο σημαντικό στοιχείο για την ορθή λίπανση του αμπελιού είναι το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο ενισχύει τη θρέψη του φυτού και των καρπών και συντελεί αποφασιστικά στην καλή γεύση (σάκχαρα και άρωμα) των σταφυλιών. Πρέπει να θυμόμαστε ότι συχνά παρατηρείται ανταγωνισμός στην πρόσληψη του μαγνησίου και του καλίου στο αμπέλι, ιδιαίτερα σε εδάφη φτωχά σε μαγνήσιο. Η έλλειψη μαγνησίου προκαλεί τη λεγόμενη “ξήρανση της ράχης”.

Τέλος, ένα θρεπτικό στοιχείο που επίσης χρειάζεται το αμπέλι μας είναι το βόριο. Το βόριο, μεταξύ άλλων, ενισχύει την ανάπτυξη των βλαστών και την καρπόδεση. Η έλλειψη βορίου γίνεται εμφανής στα νεότερα φύλλα με χλώρωση, παραμόρφωση και την ασύμμετρη ανάπτυξη τους.

 

Άλλες πληροφορίες για την ορθή λίπανση και την καλλιέργεια του αμπελιού

Το αμπέλι προσαρμόζεται εύκολα και μπορεί να δώσει καλή παραγωγή στους περισσότερους τύπους εδαφών. Παρόλα αυτά, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αποδίδουν καλύτερα στα ελαφρά έως μέσης σύστασης και καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Αντίστοιχα, οι ποικιλίες επιτραπέζιου σταφυλιού αποδίδουν καλύτερα στα μέσης σύστασης, βαθύτερα και περισσότερο υγρά εδάφη των πεδινών και των παραθαλάσσιων περιοχών.

Ειδικά για το αμπέλι πρέπει να αποφεύγεται η εμπειρική λίπανση, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγής. Για να υπολογιστούν οι κατάλληλες ποσότητες και αναλογίες των θρεπτικών στοιχείων που θα προστεθούν συνιστάται να γίνεται εδαφολογική ανάλυση, τόσο πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα, όσο και κάθε 3-4 χρόνια κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Επίσης συνιστάται να γίνονται και ετήσιες φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις.

Το λίπασμα του αμπελιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην καλή ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής σας, ανεξάρτητα από την ποικιλία που χρησιμοποιείτε. Ειδικά η συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει ιδιαίτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, οι ποσότητες των οποίων εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων που πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη, ώστε η λίπανση του αμπελιού να έχει το μέγιστο δυνατό θετικό αντίκτυπο στην απόδοση σας.

Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal δίνουν στο αμπέλι σας όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σωστά, χωρίς να επιβαρύνουν το έδαφος του αμπελώνα σας με αχρείαστα χημικά. Η παράλληλη αργή και σταθερή αποδέσμευση των θρεπτικών αυτών στοιχείων είναι το κλειδί για τη μεγάλη αύξηση της απόδοσης σας. Για όλους αυτούς τους λόγους, αποτελούν και τα καλύτερα λιπάσματα του αμπελιού.