Λίπασμα για Ελιά – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για ελιά

Το κατάλληλο λίπασμα για την ελιά είναι κρίσιμο, προκειμένου να έχετε υψηλή απόδοση και εξαιρετική ποιότητα καρπού στα ελαιόδεντρα της καλλιέργειας σας.

 

Το σωστό λίπασμα για την ελιά είναι πολύ σημαντικό για τη μεγάλη παραγωγική ικανότητα της καλλιέργειας σας. Ειδικά για τις ελιές, η κατάλληλη λίπανση είναι κρίσιμη, τόσο για την απόδοση του ελαιώνα σας, όσο και για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Η ελιά είναι ίσως το δέντρο που έχει συνδυάσει περισσότερο από κάθε άλλο το όνομά του με την Ελληνική ιστορία. Σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική μυθολογία, την πρώτη ελιά την φύτεψε στην Ακρόπολη των Αθηνών η ίδια η θεά Αθηνά, όταν και έδωσε το όνομά της στην πόλη. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης που από τα αρχαία χρόνια καλλιεργούσε τις ελιές σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μινωικό ανάκτορο της Κνωσού στην Κρήτη βρέθηκαν μεγάλοι πίθοι που χρησιμοποιούνταν για την φύλαξη του ελαιόλαδου, το οποίο ήδη από εκείνα τα χρόνια οι αρχαίοι Μινωίτες το εξήγαγαν σε όλη τη Μεσόγειο.

Υπάρχουν περισσότερες από 20 σημαντικές ποικιλίες ελαιόδεντρου, οι οποίες όμως διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αυτές που παράγουν καρπό για την παραγωγή ελαιόλαδου και αυτές που παράγουν επιτραπέζιες ελιές. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, μαζί με την Τουρκία, βρίσκονται στην 3η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή ελιάς, πίσω μόνο από την Ισπανία και την Ιταλία.

Η διατροφική αξία της ελιάς είναι παραπάνω από προφανής, καθώς το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Διατροφής. Στη μακρόχρονη ιστορία της Ελλάδας, όμως, το ελαιόλαδο χρησιμοποιούνταν ήδη από το 4.000 π.Χ. και στην ιατρική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιπποκράτης το χαρακτήριζε το τέλειο θεραπευτικό.

 

Λίπασμα για ελιές – Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία μιας ισορροπημένης λίπανσης

Την καλύτερη λίπανση για την ελιά την προσφέρουν τα λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, όπως τα κορυφαία λιπάσματα της Ελληνικής αγοράς: Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal, τα οποία απελευθερώνουν αργά τα θρεπτικά τους συστατικά, διαθέτουν ειδική πατέντα για την πλήρη περικάλυψη σε όλα τους τα θρεπτικά στοιχεία (και όχι μόνο στο άζωτο, όπως συμβαίνει με τα άλλα λιπάσματα), και χρησιμοποιούν για την περικάλυψη τους φυσικό ζεόλιθο, για να μην επηρεάσουν αρνητικά με αχρείαστα χημικά την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό σας.

Η ποσότητα του απαιτούμενου λιπάσματος για την ελιά και οι αναλογίες των θρεπτικών τους συστατικών εξαρτώνται από αρκετούς παράγοντες, όπως:

  1. Η ποικιλία της ελιάς (επιτραπέζια ή ελαιοποιήσιμη)
  2. Η ηλικία και η ανάπτυξη των ελαιόδεντρων
  3. Η σύσταση του εδάφους του αγρού
  4. Η άρδευση και το πότισμα του ελαιώνα
  5. Η κλίση του ελαιώνα
  6. Το κλάδεμα της ελιάς
  7. Η παρουσία πιθανών εχθρών ή ασθενειών της ελιάς

Το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την καλή ανάπτυξη της ελιάς, καθώς αυξάνει τόσο τον αριθμό όσο και το βάρος των καρπών. Το άζωτο, μεταξύ άλλων, βοηθάει και τη βλαστική ανάπτυξη των ελαιόδεντρων, καθώς και την αύξηση της χλωροφύλλης.

Ο φώσφορος στην περίπτωση της ελιάς, δεν αποτελεί τόσο κρίσιμο θρεπτικό στοιχείο για τις ξηρικές καλλιέργειες. Στις αρδευόμενες καλλιέργειες και στις ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς όμως, ο φώσφορος αυξάνει την απόδοση, καθώς ενισχύει τον αριθμό, το βάρος και την ωρίμανση των καρπών.

Το κάλιο είναι για την ελιά βασικό και αναντικατάστατο στοιχείο της καλής λίπανσης. Συντελεί στην καλή καρποφορία και αυξάνει την παραγωγή και την περιεκτικότητα σε έλαιο των καρπών. Επίσης ενισχύει την απορρόφηση και την κυκλοφορία του νερού στα δέντρα και τα κάνει πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και τον παγετό.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο για την καλλιέργεια της ελιάς είναι και το βόριο. Η έλλειψη βορίου αποτελεί την πιο συχνή περίπτωση τροφοπενίας στις ελιές. Το βόριο ενισχύει την βλάστηση, την ανθοφορία και την καρπόδεση του ελαιόδεντρου. Ειδικά για τις καλλιέργειες σε ασβεστούχα εδάφη, το βόριο θεωρείται απαραίτητο.

Για την καλλιέργεια της ελιάς, ως γενικός κανόνας, το χορηγούμενο άζωτο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 κιλά ανά στρέμμα. Ο φώσφορος σε εδάφη μέσης γονιμότητας πρέπει να είναι γύρω στο 1/3 του παρεχόμενου αζώτου. Το κάλιο πρέπει να είναι γύρω στα 8 κιλά ανά στρέμμα για ξηρικές καλλιέργειες και 10-15 κιλά ανά στρέμμα για αρδευόμενες. Το βόριο που θα παράσχουμε εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε καλλιέργειας.

 

Άλλες πληροφορίες για την καλή λίπανση και την καλλιέργεια της ελιάς

Για την εύρεση της ιδανικής λίπανσης συνιστάται εδαφολογική ανάλυση κάθε 3 με 5 χρόνια, η οποία καλό θα είναι να συνδυάζεται και με φυλλοδιαγνωστική.

Η λίπανση της ελιάς συνιστάται να γίνεται με λιπάσματα που καθιστούν ευκολότερη τη χορήγηση των επιθυμητών μονάδων κάθε στοιχείου. Επίσης, σε ιδιαίτερα παραγωγικές περιόδους συνιστάται συμπληρωματική λίπανση, τόσο κατά την διάρκεια αύξησης του καρπού, όσο και αμέσως μετά την συγκομιδή.

Τα αρδευόμενα ελαιόδεντρα χρειάζονται περισσότερο λίπασμα σε σχέση με αυτά σε ξηρικούς ελαιώνες, γιατί έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. Επίσης, η κλίση του ελαιώνα επηρεάζει την ποσότητα και τη εφαρμογή του λιπάσματος που θα εφαρμόσουμε. Οι επικλινείς καλλιέργειες χρειάζονται μικρότερες ποσότητες λίπανσης σε περισσότερες δόσεις λόγω της μεγαλύτερης έκπλυσης των θρεπτικών στοιχείων.

Το λίπασμα για την ελιά που θα εφαρμόσουμε επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής μας. Η σωστή λίπανση της ελιάς πρέπει να παρέχει όλα τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά στα ελαιόδεντρα μας, στις κατάλληλες κατά περίπτωση αναλογίες.

Τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal δίνουν στις ελιές σας όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σωστά, χωρίς να επιβαρύνετε παράλληλα το έδαφος του ελαιώνα σας με αχρείαστα χημικά. Επίσης, η αργή και σταθερή αποδέσμευση των θρεπτικών αυτών στοιχείων είναι το κλειδί για τη μεγάλη αύξηση της απόδοσης σας. Για όλους αυτούς τους λόγους, αποτελούν και τα καλύτερα λιπάσματα για την ελιά.