Κοκκώδη λιπάσματα


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/verdusbi/public_html/fertihal.gr/wp-content/themes/dt-the7/inc/extensions/stylesheet-functions.php on line 63

Για περισσότερες πληροφορίες
πατήστε πάνω στο σακί

ΣΕΙΡΑ ST

Κοκκώδη Ν, NΡ και ΝΡΚ λιπάσματα περικαλυμμένα με την τεχνική ST τα οποία διαθέτουν άριστη κοκκομετρία και υψηλή υδατοδιαλυτότητα.

CROP 10

Σύμμεικτα ΝP και ΝPΚ λιπάσματα άριστης κοκκομετρίας και υψηλής υδατοδιαλυτότητας