Κοκκώδη λιπάσματα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στο σακί

ΣΕΙΡΑ ST

Κοκκώδη Ν, NΡ και ΝΡΚ λιπάσματα περικαλυμμένα με την τεχνική ST τα οποία διαθέτουν άριστη κοκκομετρία και υψηλή υδατοδιαλυτότητα.

CROP 10

Σύμμεικτα ΝP και ΝPΚ λιπάσματα άριστης κοκκομετρίας και υψηλής υδατοδιαλυτότητας