Κρυσταλλικά λιπάσματα

Λιπάσματα 100% υδατοδιαλυτά με ιχνοστοιχεία, ιδανικά για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρμογή.

33-9-9 +ΤΕ

20-20-20+ΤΕ

11-47-10+ΤΕ

8-16-35+ΤΕ