ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τα προηγμένης τεχνολογίας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ST προσαρμόζουν τη λίπανση στις ανάγκες της καλλιέργιας, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες των θρεπτικών, εξασφαλίζοντας υψηλότερες και ποιοτικότερες παραγωγές με σεβασμό στο περιβάλλον.