Υπηρεσίες Ανάμειξης

Η παραγωγή συνδυάζει μια σειρά λιπασμάτων που παρέχουν τα ακριβή θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται στο στάδιο της ανάπτυξης και της συγκομιδής . Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά μπορούν να εκτιμηθούν από αναλύσεις στο χώμα ,στα φύλα και από τις εκτιμήσεις των γεωπόνων μας.